Průvodce aplikací

Využijte MySafee pro rychlé organizování dokumentů odkudkoliv.

Tento Průvodce aplikací Vám umožní orientaci uvnitř digitálního sejfu, seznámí Vás s jeho vnitřní strukturou a s možnostmi, které Vám aplikace MySafee poskytuje.

Registrace

Digitální sejf MySafee je úložiště, kam si můžete ukládat dokumenty jak z počítače, tak i z mobilního zařízení. Vaše dokumenty tak budete mít stále u sebe v aplikaci MySafee.

Registrujte se! Vytvořte si Váš sejf pomocí zadání osobních údajů a hesla. Při registraci varianty aplikace MySafee Crypto nejsou vyžadovány jakékoliv vaše osobní údaje.

Tato pasáž je určená pro seznámení s postupem registrace a s kroky, kterými si vytvoříte svůj vlastní digitální sejf. Obsahuje důležité informace pro volbu varianty digitálního sejfu, pokyny pro jeho zřízení a další důležité informace.

Výběr varianty sejfu

logo

Varianta MySafee představuje základní plnohodnotnou verzi aplikace. Je určena pro ty z Vás, kteří nemají obavu sdílet na internetu a na sociálních sítí své osobní údaje (byť nelze ověřit, zda skutečné). Tato verze registruje Vaše osobní údaje a sdílí s Vámi Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Verze umožňuje obnovit Vaše zapomenuté heslo a i při jeho ztrátě nepřijdete o možnost vstupu do Vašeho digitálního sejfu. Stejně jako ve všech verzích aplikace MySafee nemáme možnost kontrolovat Vámi uložené dokumenty. Proto apelujeme na uživatele, aby respektovali zákaz ukládání dokumentů s rasistickou tématikou, dětskou pornografií, dokumenty šířícími nenávist vůči jiným osobám a veškeré další dokumenty, jejichž šířením může být naplněna skutková podstata některého trestného činu. Při ukončení užívání digitálního sejfu budete vyzváni k jeho vyklizení hromadným exportem Vámi uložených dokumentů. Nemusíte však mít obavy, neboť i v případě neplacení služby Vám poskytneme 30denní možnost přístupu k vašim dokumentům a teprve po uplynutí dalších 30 dnů přistoupíme k likvidaci Vašeho digitálního sejfu. Jeho likvidací dojde ke smazání všech Vámi uložených dokumentů. Věříme však, že se stanete našimi dlouholetými spokojenými zákazníky, kteří budou využívat digitální sejf MySafee.

logo

Varianta MySafee Crypto je modifikací základní verze MySafee a je určena pro ty z Vás, kteří nejsou ochotni poskytnout na internet či sociální sítě jakékoliv své osobní údaje. To ale znamená nemožnost naší vzájemné komunikace. Nemůžeme Vám obnovit zapomenuté heslo, ani Vás upozornit na to, že Vaše předplatné vypršelo. Vše bude plně ve Vaší režii a jedinou nám dostupnou informací nám bude to, zda pro nás digitální sejf, označený pouhou číselnou kombinací bez uvedení vlastníka, má či nemá službu uhrazenou. Pokud dojde k situaci, že služba nebude více než 60 dnů hrazena, nezbyde nám nic jiného než přistoupit k likvidaci takového digitálního sejfu. Pokud ale budete chtít, můžete v nastavení aplikace doplnit kontaktní email, pomocí kterého Vás upozorníme na blížící se konec předplatného nebo budete mít možnost obnovit své heslo. Výhodou této verze MySafee je, že poskytuje úplnou ochranu Vašeho soukromí, osobní identity a veškeré dispozice s digitálním sejfem podléhají výlučně Vašim dispozicím.

logo

Varianta MySafee Free Vám umožňuje vyzkoušet si službu na dobu 30 dní v bezplatném režimu. Pokud budete přecházet na plnou verzi služby, zůstane zachováno vaše nastavení sejfu i uložené dokumenty.

Postup při zřízení vlastního sejfu

Už stačí pouze 3 jednoduché kroky k pořádku ve Vašich Dokumentech

 1. Na stránce www.MySafee.com se seznamte s aplikací digitálního sejfu a zvolte jednu z variant Vašeho sejfu.
 2. Vyberte si jednu z platebních metod pro úhradu služby nebo nahrajte zakoupený kupon do platební sekce aplikace MySafee.
 3. Vytvořte si vlastní vnitřní strukturu Vašeho digitálního sejfu a uložte si do sejfu veškeré pro Vás důležité dokumenty.

Váš digitální sejf

MySafee představuje jedinečně zabezpečené digitální úložiště, do kterého si můžete ukládat a třídit pro Vás důležité Dokumenty, jejichž ztrátu byste považovali za ztrátu bolestivou. Výběr ukládaných Dokumentů záleží na vašem rozhodnutí, ale z našich dosavadních zkušeností vám doporučujeme v digitálním sejfu ukládat zejména:

 • kupní smlouvy vztahující se k vašemu majetku,
 • nájemní a jiné smlouvy související s vaším bydlením,
 • lékařské zprávy všech členů vaší domácnosti,
 • pojistné smlouvy chránící váš majetek,
 • vysvědčení a jiné doklady osvědčující vaši kvalifikaci,
 • pracovní a obdobné smlouvy,
 • rozsudky soudů nebo správní rozhodnutí týkající se vás nebo členů rodiny,
 • faktury, účty a jiné doklady vztahující se k vašemu majetku,
 • smlouvy o poskytnutí úvěrů, půjček či jiné smlouvy finančního charakteru.

V Zamčené schránce doporučujeme ukládat např.:

 • kopie osobních dokladů, osvědčení nebo kopie průkazů,
 • kopie rodných listů celé vaší rodiny, oddací listy atd.,
 • smlouvy o vedení bankovních účtů, popř. výpisy z těchto účtů,
 • kopie dokladů od vámi vlastněných motorových vozidel

Upozornění

 1. Digitální sejf MySafee je obdobou pevně zabudovaného trezoru nebo bankovní bezpečnostní schránky. Je však přizpůsoben 21. století a představuje plně digitalizované úložiště vašich Dokumentů, ke kterým máte vždy přístup přes internet, ať jste kdekoliv. To, co si do MySafee uložíte, můžete vzdáleným přístupem sdílet dle vašich potřeb. Odkudkoliv si uložíte nově pořízené Dokumenty do svého digitálního sejfu. Vše se provádí intuitivně, srozumitelně s využitím národního jazyka a grafické nápovědy.
 2. Váš digitální sejf ve vašem desktopu je na základě obousměrné komunikace propojen s vašimi mobilními zařízeními. K obsahu sejfu můžete tedy přistupovat jak ze svého chytrého mobilního telefonu, tak ze svého tabletu.
 3. Věnujte prosím zvýšenou pozornost volbě hesel. Vyvarujte se hesel obsahující vaše data narození, vždy volte silné heslo. Zvláštní pozornost věnujte heslu pro přístup do Zamčené schránky uvnitř vašeho digitálního sejfu.
 4. Všeobecné smluvní podmínky pro užívání aplikace MySafee, včetně pravidel pro ochranu vašich osobního údajů, kontaktní informace a e-mailové adresy naleznete ve spodní části naší webové stránky.
 5. Veškerá softwarová řešení aplikovaná pro využívání digitálního sejfu MySafee podléhají autorskoprávní ochraně podle právních předpisů všech zemí Evropské unie a Švýcarské konfederace. Aplikace představuje unikátní autorské dílo, jehož využití mimo rámec aplikace MySafee je trestné.

Základní struktura sejfu

Představuje digitální prostor s přednastavenými prvky, které umožní jednoduchou obsluhu Vašich uložených Dokumentů. Je na Vašem rozhodnutí, jakým způsobem si dotvoříte vnitřní rozčlenění sejfové části tak, aby beze zbytku odpovídalo Vašim potřebám. Každý uživatel má jiné potřeby, jiný počet členů domácnosti, rodinných příslušníků a množství Dokumentů, které sám považuje za vhodné pro jejich uložení v aplikaci MySafee.

obrazek2-0

Důležité: V levém dolním rohu webové aplikace se odpočítává čas do automatického odhlášení vašeho sejfu. Před odhlášením se na obrazovce objeví upozornění, které zabrání automatickému odhlášení. Funkce je důležitá pro vaši bezpečnost při práci uvnitř vašeho sejfu.

Úvodní obrazovka

Po přihlášení do aplikace se Vám v okně webového prohlížeče zobrazí úvodní obrazovka, která rozděluje Váš sejf na tyto tři základní části:

Importní část, kam se nahrávají veškeré vaše dokumenty a budou vyčkávat, kam si je v sejfu uložíte. V této části sejfu se vám zobrazí všechny dokumenty odeslané jak z vašeho PC zařízení, tak z jakéhokoliv vašeho mobilního zařízení, ve kterém postačuje dokument vyfotografovat a přímo odeslat do sejfu.

Sejfová část, kde si můžete vytvořit až 6 Schránek a pojmenovat je dle Vašich potřeb. Uvnitř Schránky si vytvoříte Boxy, a to v neomezeném množství s Vaším vlastním označením každého z Boxů. Do Boxu již můžete ukládat jednotlivé dokumenty. Každý dokument můžete označit vlastním názvem. Boxy můžete přemisťovat, mazat nebo navzájem slučovat. Dokumenty pak můžete sdílet, mazat, přemisťovat do Zamčené schránky, či ukládat do Archivu. Zvláštní prostor představuje Zamčená schránka, kterou můžete aktivovat dalším Vámi zvoleným heslem. Obsah všech Vašich Schránek je šifrován a bez řádného otevření sejfu je nečitelný.

Část pro sdílení, v níž budete mít shromážděny všechny dokumenty, které si přejete exportovat ze sejfu. Uživatelsky přívětivá a intuitivní nápověda Vám umožní dokument stáhnout, nebo odeslat z Vašeho sejfu na e-mail, který si zvolíte nebo vyberete v adresáři Vašich kontaktů. Z bezpečnostních důvodů nelze dokumenty sdílet přímo ze sejfové části.

Ovládací ikony

V pravé a levé části obrazovky jsou umístěny ikony, které Vám umožní provádět jednotlivé úkony v rámci vašeho sejfu. Podrobná funkce každé z ikon je součástí Nápovědy anebo se s ní můžete seznámit níže v tomto Průvodci.

Vámi vytvořený digitální sejf se stane unikátním úložištěm Vašich dokumentů, které si uzpůsobíte podle vašich potřeb. Umožňuje mít v digitální podobě veškeré Vaše dokumenty stále při sobě v mobilní aplikaci.

Vaše vlastní struktura sejfu

Podle níže uvedeného návodu můžete přizpůsobit svůj digitální sejf vlastním potřebám a požadavkům. Veškeré názvy Schránek, Boxů a Dokumentů můžete upravovat podle svého uvážení. Vaše Dokumenty lze ukládat do Boxů, které si vytvoříte až v šesti Schránkách. V každé Schránce si můžete vytvořit Boxy v neomezeném rozsahu.

obrazek3-0

Struktura sejfové části

trezor3-1

Schránka je vnitřní úložný prostor sejfu obsahující Boxy a Dokumenty. Pro zvýšení přehlednosti vnitřního uspořádání umožňuje aplikace vytvoření až šesti Schránek. Ze stejného důvodu aplikace neumožňuje ukládat jednotlivé Dokumenty přímo do Schránky. Názvy Schránek můžete volit podle svého vlastního rozhodnutí.

krabice3-1

Box lze vytvořit v každé Schránce. Můžete si zřídit a pojmenovat neomezené množství Boxů tak, aby každý Box obsahoval Dokumenty, které vzájemně souvisejí. Pomocí boxů si své Dokumenty přehledně třídíte a ukládáte.

pdf3-1

Dokument je datový soubor typu smlouvy, účtenky nebo libovolné listiny který ukládáte do sejfu a třídíte jej do Boxů podle jejich důležitosti. Ve výchozím nastavení je přednastavena kapacita sejfu pro uložení až 2000 dokumentů (3000 dokumentů ve verzi MySafee Crypto). Kapacitu sejfu lze kdykoliv navýšit v nastavení aplikace.

Třídění dokumentů

Název Boxu si můžete zvolit dle svého rozhodnutí. Pojmenovat můžete nejen své Boxy a Dokumenty ale i nadřazené Schránky.

Pořadí Boxů, Schránek a dokumentů aplikace určuje abecedně dle názvu. Řazení Boxů a Schránek lze ale uživatelsky změnit na základě jejich důležitosti. Jejich umístění můžete měnit pouhým přetažením myší na vámi zvolené místo.

Zaplnění Schránky a Boxu indikuje číselný údaj v pravém horním rohu každé ikony Schránky nebo Boxu. Zobrazuje se údaj o tom, kolik Boxů nebo Dokumentů, ta která Schránka nebo Box obsahuje.

obrazek3-2

Prohlížení detailu Dokumentu

S uloženým dokumentem můžete pracovat. Aplikace MySafee umožní identifikovat datum, kdy byl Dokument do sejfu vložen nebo byl upraven. Pomocí ikony „Vyhledat“ můžete podle vyhledávané fráze v názvu vyhledat jakýkoliv uložený Dokument. Uložený Dokument můžete označit vlastním názvem, který bude sloužit pro jeho snadnější vyhledání. Aplikace umožňuje ke každému uloženému Dokumentu přidat vlastní poznámku.

Pravá lišta vám umožní Dokument:

 • Přejmenovat – umožňuje změnit název dokumentu
 • Přesunout– umožňuje změnit umístění dokumentu
 • Sdílet– dokument lze stáhnout nebo odeslat emailem
 • Zamknout– možnost, jak přesunout do Zamčené schránky
 • Archivovat– umožňuje dokument přesunout do Archivu
 • Smazat– umožňuje odstranit dokument přesunutím do Koše

obrazek3-3

Odstranění a archivace dokumentů

Pomocí ikony Smazat můžete jakýkoliv Dokument z aplikace MySafee odstranit. Dokument se přesune do Koše, ve kterém setrvává ještě 30 dní a následně je automaticky trvale vymazán. Dokument je také možné trvale vymazat z Koše pomocí ikony Zničit. Pokud však dokument považujete i nadále za důležitý a nechcete jej definitivním způsobem z digitálního sejfu odstranit, máte možnost tento Dokument přesunout do Archivu, kde bude vyčkávat vašeho dalšího rozhodnutí, jak s Dokumentem naložit.

Uživatelské menu

Pravá horní ikona na vaší obrazovce vám umožní přizpůsobit aplikaci vašim potřebám. Zde naleznete nejdůležitější věci pro správu vašeho digitálního sejfu.

obrazek4-0

Základní nastavení

V základním nastavení naleznete:

 • Údaje o jméně, e-mailu, zadání hesla k účtu a hesla k Zamčené schránce
 • Údaje o vašem předplatném a zvolené platební metodě
 • Možnost vypnout/zapnout dvoufázové ověření emailem
 • Možnost navýšit kapacitu sejfu
 • Možnost změny plánu z MySafee na MySafee Crypto
 • Možnost smazání obsahu Zamčené schránky
 • Možnost roztavení sejfu.

obrazek4-1

Adresář kontaktů

Umožňuje uložit vaše kontakty, včetně e-mailových adres tak, abyste při exportu Dokument z vašeho digitálního sejfu nemuseli zadávat e-mailové adresy.

obrazek4-2

Historie logování

Zde naleznete přehled všech přístupů do vašeho digitálního sejfu. Aplikace umožňuje registrovat pokusy o neoprávněný vstup do vašeho digitálního sejfu při zadání nesprávného hesla. V tomto případě Vás aplikace na tento pokus upozorní, přiřadí IP adresu a identifikaci země, odkud je tento pokus o vstup do vašeho sejfu prováděn. Ve verzi aplikace MySafee a MySafee Free lze pomocí Filtru zobrazení v horní části obrazovky jednotlivé záznamy třídit.

obrazek4-3

Historie plateb

Zde naleznete přehled všech provedených plateb za službu MySafee. Máte tak své výdaje za používání služby pod kontrolou.

obrazek4-4

Změna volby jazyka

Zde můžete i v rámci otevřeného sejfu změnit jazyk všech ovládacích prvků, které jsou v aplikaci dostupné.

Aplikace je aktuálně dostupná v těchto jazycích:

 • Angličtina
 • Němčina
 • Čeština

Uživatelské tipy

Po zvolení této možnosti budete v novém okně prohlížeče přesměrování na webovou stránku MySafee, kde se můžete o používání aplikace dozvědět více.

Nápověda

Po zvolení této možnosti budete v novém okně prohlížeče přesměrování na webovou stránku MySafee, kde můžete procházet Uživatelskou příručku a získat nápovědu k ovládání aplikace.

Odhlášení

Umožňuje bezpečné uzavření vašeho digitálního sejfu.

Ovládací ikony

V této části Průvodce Vás seznámíme s funkčním využitím nejdůležitějších ikon v aplikaci MySafee. Tyto ovládací ikony Vám umožní intuitivní práci s vaším digitálním sejfem. Aplikace byla navržena tak, aby nevyžadovala žádné zvláštní odborné znalosti uživatelů a byla vybudována na bázi srozumitelnosti a přehlednosti.

Základní ovládací ikony

sejf5-1
Můj Sejf
Ikona je umístěna v levé nástrojové liště. Vždy Vás vrátí na úvodní stranu aplikace.

schranka5-1
Zamčená schránka
Ikona je umístěna v levé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete po zadání hesla přejít na přehled uzamčených Dokumentů.

archiv5-1
Archiv
Ikona je umístěna v levé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete přejít na přehled Dokumentů, které jste přesunuli do Archivu.

denik5-1
E-Deník
Ikona je umístěna v levé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete přejít do úložného prostoru pro Váš deník nebo poznámky v elektronické podobě.

darek5-1
Bonus
Ikona je umístěna v levé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete přejít na stránku, kde můžete čerpat výhody z bonusového programu MySafee.

kos5-1
Koš
Ikona je umístěna v levé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete přejít na přehled Dokumentů, které jste smazali.

uzivatel5-1
Uživatel
Ikona je umístěna v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete přejít do menu ve kterém můžete dále zvolit volby: Nastavení Vašeho osobního profilu, Adresář kontaktů, Historie logování a plateb, Změnit jazyk nebo získat další rozšířenou nápovědu.

lupa5-1
Vyhledat
Funkce umožňující vyhledat uložený Dokument nebo Složku podle vyhledávané fráze v názvu.

soubor5-1
Nahrát soubor
Ikona je umístěna v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete z Vašeho zařízení vybrat Dokumenty k importu.

plus-soubor5-1
Nahrát soubor
Ikony jsou umístěny přímo ve struktuře sejfu. Pomocí této ikony můžete z Vašeho zařízení vybrat Dokumenty k importu. Přetažením souboru z vašeho zařízení na tuto ikonu se Dokument rovnou zařadí do požadovaného umístění v sejfu.

plus-schranka5-1
Nová Schránka
Ikona je umístěna přímo ve struktuře sejfu. Pomocí této ikony můžete vytvořit další Schránku (do max. počtu šesti Schránek).

plus-box5-1
Nový Box
Ikona je umístěna přímo ve struktuře sejfu. Pomocí této ikony můžete vytvořit další Box.

1zobrazeni5-1 2zobrazeni5-1
Změna zobrazení
Ikona je umístěna vpravo na vodorovné liště. Umožňuje změnit grafické zobrazení obsahu sejfu. Je možné přepínat mezi listovým a dlaždicovým zobrazením.

1poradi5-1 2poradi5-1
Změna pořadí
Ikona je umístěna vpravo na vodorovné liště. Kliknutím na zámek se odemkne vnitřní uspořádání struktury sejfu na ploše, budete moci měnit pořadí Schránek i Boxů. Po provedení změny v řazení položek je nutné toto nastavení uzamknout opětovným kliknutím na stejnou ikonu.

otaznik5-1
Interaktivní průvodce aplikací
Ikona je umístěna vpravo na vodorovné liště. Kliknutím na ikonu se zobrazí interaktivní nápověda, která Vás provede všemi funkcemi aplikace.

Ovládací ikony pro editaci

Při práci s Dokumenty, Boxy nebo Schránkami se můžete v aplikaci MySafee setkat s následujícími ikonami, které vám usnadní ovládání.

tuzka5-2
Přejmenovat
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete snadno změnit název položky v sejfu.

archiv5-2
Archivovat
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete vybraný Dokument přesunout do sekce Archiv.

sdilet5-2
Sdílet
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete vybraný Dokument sdílet jejich odesláním e-mailem nebo uložením do vašeho zařízení.

smazat5-2
Smazat
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete vybraný Dokument přesunout do Koše.

zamknout5-2
Zamknout
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete vybraný Dokument přesunout do Zamčené schránky, která je chráněná dalším heslem.

odemknout5-2
Odemknout
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete vybraný Dokument odebrat ze Zamčené schránky. Dokument se přesune do Importní části sejfu a bude čekat na opětovné zařazení na nově vybrané umístění.

obnovit5-2
Obnovit
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete vybraný Dokument odebrat z aktuálního umístění (Koš, Archiv). Dokument se přesune do Importní části sejfu a bude čekat na opětovné zařazení na nově vybrané umístění.

odebrat5-2
Odebrat
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete vybraný dokument odebrat z výběru dokumentů ke sdílení. Dokument se nebude zobrazovat v části sejfu pro sdílení. Dokument opět najdete ve struktuře sejfu, kde je uložen.

sloucit5-2
Sloučit
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště, v případě že je označeno více Schránek/Boxů. Pomocí této ikony můžete snadno sloučit obsah položek do jedné.

presunout5-2
Přesunout
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště. Pomocí této ikony můžete snadno změnit umístění Dokumentu v rámci struktury sejfu.

precteno5-2
Přečteno
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště v sekci Historie logování. Pomocí této ikony můžete potvrdit, že jste záznam o ne/úspěšném přihlášení viděli. Po použití této funkce se skryje notifikační upozornění u položky Historie logování v Menu aplikace.

zaznam5-2
Nový záznam
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště v sekci E-Deník. Pomocí této ikony můžete vytvořit nový záznam do Vašeho E-Deníku.

tuzka5-2
Upravit
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště v sekci E-Deník nebo Adresář kontaktů. Pomocí této ikony můžete snadno upravit vybraný záznam.

kontakt5-2
Přidat kontakt
Ikona může být zobrazena v pravé nástrojové liště v sekci Adresář kontaktů. Pomocí této ikony můžete vytvořit nový záznam do Vašeho Adresáře.

Informační prvky

Aplikace MySafee Vás může po přihlášení nebo v průběhu práce informovat o jejím stavu, nebo změnách které nastaly. Níže je výběr několika základních situací, se kterými se můžete v aplikaci setkat.

cervena5-3
Záznam pokusu o neoprávněné vniknutí do sejfu
Informační lišta se může zobrazit v horní části obrazovky. Výrazně Vás aplikace upozorní na to, že byl učiněn pokus o neoprávněný vstup do vašeho digitálního sejfu zadáním nesprávného hesla.

zluta5-3
Informace o blížícím se konci předplatného
Informační lišta se může zobrazit v horní části obrazovky. Aplikace Vás upozorní v případě, že se blíží termín konce předplatného.

zelena5-3
Informace o úspěšném prodloužení předplatného
Informační lišta se může zobrazit v horní části obrazovky. Aplikace Vás informuje o úspěšně provedené platbě a nové platnosti předplatného.

cerna5-3
Zbývající čas do automatického odhlášení
Informace je zobrazena v levé spodní části obrazovky. Zde je odpočítáván čas do automatického odhlášení z aplikace. Čas se regeneruje po každé aktivitě v sejfu.

ctverec5-3
Informace o využité kapacitě sejfu
Informace je zobrazena v pravé spodní části obrazovky. Zde naleznete údaje o počtu uložených Dokumentů a současné maximální kapacitě Vašeho sejfu.

Import Vašich dokumentů do sejfu

1obrazek6-0

Dokument (smlouva, faktura, lékařská zpráva atd.). ať již v podobě souboru uloženého v počítači, na nosiči dat nebo ve vašem e-mailu, nahrajte do importní části sejfu. Pomocí mobilní aplikace MySafee můžete do sejfu nahrát jakýkoliv Dokument pořízený prostřednictvím vašeho mobilního telefonu, tabletu nebo jiného mobilního zařízení.

Import Dokumentu z mobilního zařízeníDokumenty můžete jednoduše nahrát do vašeho sejfu z mobilního zařízení. Zařadit Dokument do struktury sejfu můžete přímo v mobilní aplikaci. V případě, že v mobilní aplikaci nevyberete specifické umístění nově pořízeného Dokumentu, můžete si jej zařadit později pomocí webové aplikace v internetovém prohlížeči vašeho PC. Dokument najdete v importní části sejfu.

Import Dokumentu z PCStejně jako z mobilních zařízení, lze Dokumenty ukládat do vašeho sejfu z počítače, a to po úspěšném přihlášení do sejfu.

Importní část sejfuPo nahrání nového Dokumentu do vašeho sejfu, se nezařazené Dokumenty zobrazí v importní části sejfu v horní části obrazovky. Z ní můžete Dokumenty roztřídit do Boxů nebo Složek.

Uložení Dokumentu do Schránky/Boxu – nahrané a nezařazené Dokumenty pomocí šipky v importní části sejfu roztřídíte do vámi vytvořených Boxů nebo Složek. Nejprve zvolte Schránku, kam chcete Dokument uložit. Následně ho přetažením uložte buď do zvoleného Boxu.

2obrazek6-0

Sdílení Vašich dokumentů ze sejfu

Sdílení dokumentů

Své Dokumenty můžete kdykoliv sdílet jak z Vašeho počítače, tak z Vašeho mobilního zařízení. Sdílení Dokumentů je stejně jednoduché jako jejich import. Vybrané Dokumenty přesuňte do dolní části sejfu určené pro sdílení. Můžete je sem přetáhnout myší, nebo Dokumenty označit a následně použít ovládací ikonu „Sdílet“ v pravé nástrojové liště. Přejděte na sdílení dokumentů odkud mohou být odeslány na Vámi určenou e-mailovou adresu. Dokument můžete pomocí této funkce ze sejfu také stáhnout do vašeho zařízení. Po úspěšném odeslání nebo stažení bude (již sdílený) Dokument odebrán z části pro sdílení. Pokud chcete odeslat vybraný Dokument několikrát, vyplňte emailové adresy více příjemců.

Sdílení Dokumentu z mobilního zařízeníUložené Dokumenty v sejfu můžete stáhnout nebo sdílet pomocí e-mailu nebo jiné oblíbené komunikační aplikace, tak jak jste zvyklí.

Sdílení Dokumentu z PCVybrané Dokumenty z vašeho sejfu můžete odeslat přímo z aplikace MySafee pomocí emailové adresy, která Vám bude automaticky vytvořena s registrací. Příjemce proto neuvidí Vaši soukromou e-mailovou adresu. Dokumenty lze i stáhnout do Vašeho počítače, pokud již nevyžadují uložení v sejfu.

Část sejfu pro sdíleníPro sdílení Dokumentů slouží dolní část sejfu. Kopie vybraných Dokumentů ke sdílení se řadí v této části. Sdílet Dokumenty můžete jejich odesláním e-mailem nebo uložením do vašeho zařízení.

obrazek7-1

Odebrání dokumentu ze sdílení

V případě, že přidáte do části sejfu pro sdílení Dokument, který sdílet nechcete, postačí Dokument označit a použít funkci Odebrat. Ikona funkce Odebrat se po označení Dokumentu zobrazí na pravé nástrojové liště. Odebráním Dokumentu ze sdílení se dokument nevymaže z Vašeho úložiště.

obrazek7-2

Zamčená schránka

Zamčená schránka je prostor pro ukládání Dokumentů, u kterých chcete zvolit jejich zvýšenou ochranu pomocí dalšího přístupového hesla. (vhodné např. v případě sdílení přístupu do vašeho sejfu s třetími osobami)

Bezpečnostní upozornění: Při aktivaci Zamčené schránky si volíte své vlastní heslo umožňující vstup do této části digitálního sejfu. Zvolené heslo by mělo být odlišné od vstupního hesla do vašeho digitálního sejfu.

obrazek8-0

E-Deník

E-deník je úložný prostor pro Váš deník nebo poznámky v elektronické podobě. K těmto záznamům mají přístup pouze osoby, kterým ho Vy sami umožníte.

obrazek9-0

MySafee Bonus

obrazek10-0

Bonus program

Každý uživatel digitálního sejfu má možnost získání bonusových prémií při zřízení dalšího digitálního sejfu v okruhu jeho přátel nebo známých. Jakmile taková osoba provede registraci svého digitálního sejfu a uhradí první platbu za měsíční užívání digitálního sejfu, získává bonusovou prémii osoba, která mu zřízení digitálního sejfu doporučila.

Bonusové odměny

V případě, že uživatel obdrží bonus, může se rozhodnout, zda tento bonus využije buď ve formě měsíčního předplacení svého vlastního digitálního trezoru nebo zda využije možnost rozšíření rozsahu uložených dokumentů tak, že za každý obdržený bonus mu bude rozšířeno vnitřní kapacita sejfu o dalších 100 Dokumentů.

Bonus Club Business

Pokud má uživatel digitálního sejfu zájem stát se členem Bonus Clubu a zajistit si tak občasný přivýdělek, může se zaregistrovat jako člen Bonus Clubu Business. V tomto případě budou jeho bonusové odměny vyčíslovány ve finanční ekvivalentu tak, že za každého nového klienta získá jednorázovou bonusovou odměnu ve výši 100 Kč a dále pak bonusovou odměnu ve výši 10 % ze všech plateb, které v rámci aplikace uskuteční jím získaný klient. Nejedná se o pravidelnou podnikatelskou činnost, ke které by bylo vyžadováno živnostenské oprávnění. Členem Bonus Clubu se může stát každý občan, který je klientem aplikace MySafee, je starší 18 let a není proti němu vedeno exekuční řízení. Formulář pro přihlášení do Bonus Clubu Busines naleznete ______________

Důležitá upozornění

Obsah digitálního sejfu představuje Vaše vlastnictví. Provozovatel aplikace nemá do sejfu přístup. Z tohoto důvodu ani neodpovídá za obsah Vámi uložených Dokumentů. Z důvodu bezpečnosti apelujeme na uživatele, aby nenechávali svůj digitální sejf otevřený. Při delší nečinnosti se digitální sejf z bezpečnostních důvodů sám uzamkne. Na jeho uzamčení budete včas upozorněni. Aplikace MySafee Vám bude zasílat i informace o všech přístupech do vašeho digitálního sejfu. Výrazně Vás upozorní na jakýkoliv pokus otevřít Váš digitální sejf pomocí nesprávně zadaného hesla. Osoba, která použije v mobilní aplikaci nesprávné vstupní heslo, bude obrazově identifikována a její podobiznu uvidíte v sekci Historie logování, po přihlášení do vašeho MySafee. Úroveň zabezpečení digitálního sejfu MySafee odpovídá nejmodernějším bezpečnostním standardům. Využívá prvky bankovní identity a národní identitní autority. Apelujeme tedy na ochranu a odpovídající sílu Vámi zvolených přístupových hesel a dalších přístupových prostředků do vašeho MySafee tak, abyste byli schopni eliminovat jakékoliv pokusy o případný neoprávněný vstup do Vašeho digitálního sejfu.

FAQ

Jak postupovat při ztrátě hesla k sejfu?
Heslo můžete obnovit kliknutím na odkaz "Zapomenuté heslo" na přihlašovací stránce a podle pokynů zaslaných na váš e-mail.

Kolikrát mohu zadat nesprávné heslo?
Nesprávné heslo můžete k jednotlivému účtu zkusit 5x, poté bude přihlašování zablokováno na 5 minut.

Co je zakázáno ukládat do MySafee?
Do vašeho digitálního trezoru je zakázáno ukládat jakékoliv dokumenty související s rasovými nebo nábožensky nesnášenlivými texty, dále pak dokumenty obsahující jakékoliv souvislosti s dětskou pornografií a jiné dokumenty, jejichž ukládání a rozšiřování se považuje za trestné podle zákonodárství státu klienta.

Mohu používat MySafee jako rodinný sejf s vícenásobnými přístupy?
Ano. Je na rozhodnutí každého uživatele kolika osobám umožní přístup do svého digitálního sejfu. Uživatel se může rozhodnout, zda přístup umožní pouze do sejfové části digitálního sejfu nebo i do Tajné schránky uvnitř digitálního sejfu.

Z kolika mobilních zařízení mohu vstupovat do svého sejfu?
Uživatel nemá omezený počet mobilních zařízení, z nichž může vstupovat do svého digitálního sejfu.

Kdy a za jakých podmínek dojde k roztavení digitálního sejfu?
Při nezaplacení předplatného do 1 měsíce po vypršení. Dále pokud si uživatel sejf roztaví sám přes záložku nastavení v aplikaci.

Registrace

Digitální sejf MySafee je úložiště, kam si můžete ukládat dokumenty jak z počítače, tak i z mobilního zařízení. Vaše dokumenty tak budete mít stále u sebe v aplikaci MySafee.

Registrujte se! Vytvořte si Váš sejf pomocí zadání osobních údajů a hesla. Při registraci varianty aplikace MySafee Crypto nejsou vyžadovány jakékoliv vaše osobní údaje. Registrace je možná na www.MySafee.com

Tato pasáž je určena pro seznámení s postupem registrace a s kroky, kterými si vytvoříte svůj vlastní digitální sejf. Obsahuje důležité informace pro volbu varianty digitálního sejfu, pokyny pro jeho zřízení a další důležité informace.

Výběr varianty sejfu

logo

Varianta MySafee představuje základní plnohodnotnou verzi aplikace. Je určena pro ty z Vás, kteří nemají obavu sdílet na internetu a na sociálních sítí své osobní údaje (byť nelze ověřit, zda skutečné). Tato verze registruje Vaše osobní údaje a sdílí s Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Verze umožňuje obnovit Vaše zapomenuté heslo a i při jeho ztrátě nepřijdete o možnost vstupu do Vašeho digitálního sejfu. Stejně jako ve všech verzích aplikace MySafee nemáme možnost kontrolovat Vámi uložené dokumenty. Proto apelujeme na uživatele, aby respektovali zákaz ukládání dokumentů s rasistickou tématikou, dětskou pornografií, dokumenty šířícími nenávist vůči jiným osobám a veškeré další dokumenty, jejichž šířením muže být naplněna skutková podstata některého trestného činu. Při ukončení užívání digitálního sejfu budete vyzváni k jeho vyklizení hromadným exportem Vámi uložených dokumentů. Nemusíte však mít obavy, neboť i v případě neplacení služby Vám poskytneme 30denní možnost přístupu k vašim dokumentům a teprve po uplynutí dalších 30 dnů přistoupíme k likvidaci Vašeho digitálního sejfu. Jeho likvidací dojde ke smazání všech Vámi uložených dokumentů. Věříme však, že se stanete našimi dlouholetými spokojenými zákazníky, kteří budou využívat digitální sejf MySafee.

logo

Varianta MySafee Crypto je modifikací základní verze MySafee a je určena pro ty z Vás, kteří nejsou ochotni poskytnout na internet či sociální sítě jakékoliv své osobní údaje. To ale znamená nemožnost naší vzájemné komunikace. Nemůžeme Vám obnovit zapomenuté heslo, ani Vás upozornit na to, že Vaše předplatné vypršelo. Vše bude plně ve Vaší režii a jedinou nám dostupnou informací nám bude to, zda pro nás digitální sejf, označený pouhou číselnou kombinací bez uvedení vlastníka, má či nemá službu uhrazenou. Pokud dojde k situaci, že služba nebude více než 60 dnů hrazena, nezbyde nám nic jiného než přistoupit k likvidaci takového digitálního sejfu. Pokud ale budete chtít, můžete v nastavení aplikace doplnit kontaktní email, pomocí kterého Vás upozorníme na blížící se konec předplatného nebo budete mít možnost obnovit své heslo. Výhodou této verze MySafee je, že poskytuje úplnou ochranu Vašeho soukromí, osobní identity a veškeré dispozice s digitálním sejfem podléhají výlučně Vašim dispozicím.

logo

Varianta MySafee Free Vám umožňuje vyzkoušet si službu na dobu 30 dní v bezplatném režimu. Pokud budete přecházet na plnou verzi služby, zůstane zachováno vaše nastavení sejfu i uložené dokumenty.

Postup při zřízení vlastního sejfu

Už stačí pouze 3 jednoduché kroky k pořádku ve Vašich Dokumentech

 1. Na stránce www.MySafee.com se seznamte s aplikací digitálního sejfu a zvolte jednu z variant Vašeho sejfu.
 2. Vyberte si jednu z platebních metod pro úhradu služby nebo nahrajte zakoupený kupon do platební sekce aplikace MySafee.
 3. Vytvořte si vlastní vnitřní strukturu Vašeho digitálního sejfu a uložte si do sejfu veškeré pro Vás důležité dokumenty.

Váš digitální sejf

MySafee představuje jedinečně zabezpečené digitální úložiště, do kterého si můžete ukládat a třídit pro Vás důležité Dokumenty, jejichž ztrátu byste považovali za ztrátu bolestivou. Výběr ukládaných Dokumentů záleží na vašem rozhodnutí, ale z našich dosavadních zkušeností vám doporučujeme v digitálním sejfu ukládat zejména:

 • kupní smlouvy vztahující se k vašemu majetku,
 • nájemní a jiné smlouvy související s vaším bydlením,
 • lékařské zprávy všech členů vaší domácnosti,
 • pojistné smlouvy chránící váš majetek,
 • vysvědčení a jiné doklady osvědčující vaši kvalifikaci,
 • pracovní a obdobné smlouvy,
 • rozsudky soudů nebo správní rozhodnutí týkající se vás nebo členů rodiny,
 • faktury, účty a jiné doklady vztahující se k vašemu majetku,
 • smlouvy o poskytnutí úvěrů, půjček či jiné smlouvy finančního charakteru.

V Zamčené schránce doporučujeme ukládat např.:

 • kopie osobních dokladů, osvědčení nebo kopie průkazů,
 • kopie rodných listů celé vaší rodiny, oddací listy atd.,
 • smlouvy o vedení bankovních účtů, popř. výpisy z těchto účtů,
 • kopie dokladů od vámi vlastněných motorových vozidel

Upozornění

 1. Digitální sejf MySafee je obdobou pevně zabudovaného trezoru nebo bankovní bezpečnostní schránky. Je však přizpůsoben 21. století a představuje plně digitalizované úložiště vašich Dokumentů, ke kterým máte vždy přístup přes internet, ať jste kdekoliv. To, co si do MySafee uložíte, můžete vzdáleným přístupem sdílet dle vašich potřeb. Odkudkoliv si uložíte nově pořízené Dokumenty do svého digitálního sejfu. Vše se provádí intuitivně, srozumitelně s využitím národního jazyka a grafické nápovědy.
 2. Váš digitální sejf ve vašem desktopu je na základě obousměrné komunikace propojen s vašimi mobilními zařízeními. K obsahu sejfu můžete tedy přistupovat jak ze svého chytrého mobilního telefonu, tak ze svého tabletu.
 3. Věnujte prosím zvýšenou pozornost volbě hesel. Vyvarujte se hesel obsahující vaše data narození, vždy volte silné heslo. Zvláštní pozornost věnujte heslu pro přístup do Zamčené schránky uvnitř vašeho digitálního sejfu.
 4. Všeobecné smluvní podmínky pro užívání aplikace MySafee, včetně pravidel pro ochranu vašich osobního údajů, kontaktní informace a e-mailové adresy naleznete ve spodní části naší webové stránky.
 5. Veškerá softwarová řešení aplikovaná pro využívání digitálního sejfu MySafee podléhají autorskoprávní ochraně podle právních předpisů všech zemí Evropské unie a Švýcarské konfederace. Aplikace představuje unikátní autorské dílo, jehož využití mimo rámec aplikace MySafee je trestné.

Základní struktura sejfu

Představuje digitální prostor s přednastavenými prvky, které umožní jednoduchou obsluhu Vašich uložených Dokumentů. Je na Vašem rozhodnutí, jakým způsobem si dotvoříte vnitřní rozčlenění sejfové části tak, aby beze zbytku odpovídalo Vašim potřebám. Každý uživatel má jiné potřeby, jiný počet členů domácnosti, rodinných příslušníků a množství Dokumentů, které sám považuje za vhodné pro jejich uložení v aplikaci MySafee. Individuální strukturu je možné vytvářet ve webové aplikaci. Mobilní aplikace Vám umožňuje do sejfu nahlížet a přidávat nebo sdílet dokumenty.

obrazek2-0

Úvodní obrazovka

Po přihlášení do mobilní aplikace se Vám na displeji vašeho zařízení zobrazí úvodní obrazovka, která přehledně zobrazuje obsah Vašeho sejfu. Obrazovka je rozdělena na tři hlavní části:

Navigační lištaje ve vrchní části obrazovky. Máte zde možnost vyhledávat v sejfu a také změnit styl zobrazení obsahu. Je jen na vás, která z možností zobrazení Vám bude více vyhovovat.

Sejfová část, která zabírá většinu prostoru obrazovky slouží k prohlížení Vámi uloženého obsahu. Zde můžete vidět až 6 Schránek, které jste si mohli vytvořit ve webové aplikaci. Pokud zde ještě žádný obsah nevidíte, musíte přejít k Vašemu počítači a po přihlášení do webové aplikace strukturu vytvořit. Podrobný návod jak na to, naleznete zde (odkaz na Průvodce webovou aplikací 2.1.) Uvnitř Schránky procházíte Boxy, ve kterých již můžete vidět jednotlivé dokumenty. Dokumenty můžete pomocí Mobilní aplikace do sejfu nahrát nebo naopak z aplikace sdílet. Obsah všech Vašich Schránek je šifrován a bez řádného otevření sejfu je nečitelný.

Ovládací část aplikace je umístěna ve spodní části obrazovky. Mobilní aplikace slouží primárně pro rychlý přístup k Vašim dokumentům odkudkoliv. Z tohoto důvodu obsahuje Mobilní aplikace pouze nejdůležitější funkce, kterými jsou: Prohlížení obsahu sejfu, import a sdílení dokumentů.

Dokument můžete přidat do sejfu jednoduchým vyfocením, či nahráním ze souborů nebo fotogalerie Vašeho mobilního zařízení. Umístění dokumentu do konkrétního Boxu můžete v Mobilní aplikaci určit rovnou při importu dokumentu. Pokud ale spěcháte, můžete vybrat konkrétní umístění dokumentu později ve Webové aplikaci.

V sekci Nahrané dokumenty můžete vidět dokumenty, které jste již do aplikace importovali a čekají na zařazení do struktury sejfu. Můžete tak učinit po přihlášení do webové aplikace na Vašem počítači. Dokumenty uvidíte v importní části sejfu.

Zvláštní prostor představuje Zamčená schránka, kterou můžete aktivovat dalším Vámi zvoleným heslem.

V neposlední řadě máte možnost zobrazit uživatelské menu. To umožňuje nahlížet do nastavení, kde lze například upravit Vaše předplatné nebo dočasně zablokovat sejf. Součástí menu je sekce Historie logování a díky tomu máte nepřetržitou kontrolu nad tím, že jsou vaše dokumenty v bezpečí.

Podrobná funkce každé z ikon je součástí Nápovědy anebo se s ní můžete seznámit níže v tomto Průvodci. Mobilní aplikace umožňuje mít v digitální podobě veškeré Vaše dokumenty stále při sobě.

Struktura sejfové části

trezor3-0

Schránka je vnitřní úložný prostor sejfu obsahující Boxy a Dokumenty. Pro zvýšení přehlednosti vnitřního uspořádání neumožňuje aplikace ukládat jednotlivé Dokumenty přímo do Schránky. K vytváření a editaci Schránek využijte webovou aplikaci na vašem počítači. Zde si můžete vytvořit až šesti Schránek s názvy dle Vašich potřeb.

krabice3-0

Box je úložný prostor pro Dokumenty. Každý Box by měl obsahovat Dokumenty, které vzájemně souvisejí. Pomocí boxů si své Dokumenty přehledně třídíte a ukládáte. K vytváření a editaci Boxů využijte webovou aplikaci na vašem počítači. Zde si můžete zřídit a pojmenovat neomezené množství Boxů s názvy dle Vašich potřeb.

pdf3-0

Dokument je datový soubor typu smlouvy, účtenky nebo libovolné listiny který ukládáte do sejfu a třídíte jej do Boxů podle jejich důležitosti. Ve výchozím nastavení je přednastavena kapacita sejfu pro uložení až 2000 dokumentů (3000 dokumentů ve verzi MySafee Crypto). Kapacitu sejfu lze kdykoliv navýšit v nastavení aplikace.

Třídění dokumentů

Zařadit dokument do konkrétní Schránky a Boxu můžete v Mobilní aplikaci rovnou při nahrávání dokumentu. V případě, že importovanému dokumentu nepřiřadíte konkrétní umístění, bude automaticky zařazen do sekce Nahraných dokumentů. Odtud je můžete později přesunout pomocí Webové aplikace.

Pořadí Boxů, Schránek a dokumentů aplikace určuje abecedně dle názvu. Veškerý obsah sejfu lze v listovém zobrazení seřadit i dle data pořízení nebo velikosti. Záleží tak jen na vás, kterou možnost si vyberete.

Zaplnění Schránky a Boxu indikuje číselný údaj v pravém horním rohu každé ikony Schránky nebo Boxu. Zobrazuje se údaj o tom, kolik Boxů nebo Dokumentů, ta která Schránka nebo Box obsahuje.

1obrazek3-12obrazek3-1

Prohlížení a práce s Dokumenty

S uloženým dokumentem můžete pracovat. Aplikace MySafee umožní identifikovat datum, kdy byl Dokument do sejfu vložen nebo byl upraven. Pomocí ikony „Vyhledat“ můžete podle vyhledávané fráze v názvu vyhledat jakýkoliv uložený Dokument. Importovaný Dokument můžete označit vlastním názvem, který bude sloužit pro jeho snadnější vyhledání. Aplikace umožňuje ke každému uloženému Dokumentu přidat vlastní poznámku.

V přehledu uložených dokumentů lze buďto dokument jednoduše otevřít nebo použít ikonu v pravé části, která vám umožní Dokument sdílet. Dokument tak lze uložit do mobilního zařízení nebo odeslat emailem nebo pomocí jiné Vámi preferované komunikační platformy. V případě, že chcete k dokumentu přidat krátkou poznámku je nutné otevřít detail dokumentu.

1obrazek3-22obrazek3-2

Důležité: Mobilní aplikace slouží primárně pro rychlý přístup k Vašim dokumentům odkudkoliv. Mobilní aplikace neobsahuje funkce, kterými jsou: Přejmenovat, Přesunout, Zamknout, Archivovat nebo Smazat. Pro využití těchto funkcí je nutné použít webovou aplikaci na vašem počítači.

Uživatelské menu

Po kliknutí na pravou dolní ikonu se vám zobrazí nabídka uživatelského menu. V nastavení máte možnost přizpůsobit aplikaci vašim potřebám. Zde naleznete nejdůležitější věci pro správu vašeho digitálního sejfu, které jsou dostupné pro Mobilní aplikaci.

obrazek4-0

Nastavení

V nastavení Mobilní aplikace naleznete:

 • Údaje o jméně a využité kapacitě sejfu
 • Údaje o vašem předplatném s možností jeho prodloužení
 • Možnost vypnout/zapnout dvoufázové zasílání notifikací
 • Možnost vypnout/zapnout přihlašování pomocí biometrických údajů
 • Možnost dočasného zablokování sejfu.

obrazek4-1

Historie logování

Zde naleznete přehled všech přístupů do vašeho digitálního sejfu. Aplikace umožňuje registrovat pokusy o neoprávněný vstup do vašeho digitálního sejfu při zadání nesprávného hesla. V tomto případě Vás aplikace na tento pokus upozorní, přiřadí IP adresu a identifikaci země, odkud je tento pokus o vstup do vašeho sejfu prováděn.

obrazek4-2

Nápověda

Po zvolení této možnosti budete v novém okně prohlížeče přesměrování na webovou stránku MySafee, kde můžete procházet Uživatelskou příručku a získat nápovědu k ovládání aplikace.

Volba jazyka aplikace

Jazyk aplikace je určen automaticky dle jazyka operačního systému na Vašem mobilním zařízení. V případě, že jazyk Operačního systému jiný, než je uvedeno na níže, bude zvolena Angličtina jako primární.

Odhlášení

Umožňuje bezpečné uzavření vašeho digitálního sejfu.

Ovládací ikony

V této části Průvodce Vás seznámíme s funkčním využitím nejdůležitějších ikon v aplikaci MySafee. Tyto ovládací ikony Vám umožní intuitivní práci s vaším digitálním sejfem. Aplikace byla navržena tak, aby nevyžadovala žádné zvláštní odborné znalosti uživatelů a byla vybudována na bázi srozumitelnosti a přehlednosti.

Základní ovládací ikony

logo
Logo MySafee
Ikona je umístěna vlevo nahoře. Vždy Vás vrátí na úvodní stranu aplikace.

dokument5-1
Nahrané dokumenty
Ikona je umístěna v nástrojové liště na spodní části obrazovky. Pomocí této ikony můžete přejít na přehled nahraných Dokumentů, které ještě nejsou roztříděny.

zamek5-1
Zamčená schránka
Ikona je umístěna v nástrojové liště na spodní části obrazovky. Pomocí této ikony můžete po zadání hesla přejít na přehled uzamčených Dokumentů.

fotak5-1
Vyfotit
Ikona je umístěna v nástrojové liště na spodní části obrazovky. Pomocí této ikony aktivujete funkci fotoaparátu na Vašem mobilním zařízení. Díky tomu můžete rychle zachytit požadovaný dokument a uložit snímek fotoaparátu přímo do sejfu.

plusdokument5-1
Nahrát dokument
Ikona je umístěna v nástrojové liště na spodní části obrazovky. Pomocí této ikony můžete přejít na import dokumentů ze souborů nebo fotogalerie Vašeho mobilního zařízení.

uzivatel5-1
Uživatel
Ikona je umístěna v nástrojové liště na spodní části obrazovky. Pomocí této ikony můžete přejít do menu ve kterém můžete dále zvolit volby: Nastavení Vašeho osobního profilu, Historie logování nebo získat další rozšířenou nápovědu.

lupa5-1
Vyhledat
Funkce umožňující vyhledat uložený Dokument podle vyhledávané fráze v názvu.

zmena5-1
Změna zobrazení
Ikona je umístěna vpravo nahoře. Umožňuje změnit grafické zobrazení obsahu sejfu. Je možné přepínat mezi listovým a dlaždicovým zobrazením.

sdilet5-1
Přidat ke Sdílení
Ikona je zobrazena u každého Dokumentu uloženého v sejfu. Pomocí této ikony můžete vybraný Dokument přidat do seznamu pro sdílení.

dokoncit5-1
Dokončit Sdílení
Ikona se zobrazuje v případě, že jste přidali alespoň jeden dokument ke sdílení. Pomocí této ikony zobrazíte seznam dokumentů ke sdílení. Tato ikona je plující a můžete tak jejím přetažením změnit její umístění na obrazovce Vašeho zařízení.

oko5-1
Přečteno
Ikona může být zobrazena u záznamů sekci Historie logování. Pomocí této ikony můžete potvrdit, že jste záznam o ne/úspěšném přihlášení viděli. Po použití této funkce se skryje notifikační upozornění u položky Historie logování v Menu aplikace.

Informační prvky

Mobilní aplikace MySafee Vás může po přihlášení nebo v průběhu práce informovat o jejím stavu, nebo změnách které nastaly. Níže je výběr několika základních situací, se kterými se můžete v aplikaci setkat.

cervena5-2
Záznam pokusu o neoprávněné vniknutí do sejfu
Informační lišta se může zobrazit ve spodní části obrazovky. Výrazně Vás aplikace upozorní na to, že byl učiněn pokus o neoprávněný vstup do vašeho digitálního sejfu zadáním nesprávného hesla.

zluta5-2
Informace o blížícím se konci předplatného
Informační lišta se může zobrazit ve spodní části obrazovky. Aplikace Vás upozorní v případě, že se blíží termín konce předplatného.

zelena5-2
Informace o úspěšném prodloužení předplatného
Informační lišta se může zobrazit ve spodní části obrazovky. Aplikace Vás informuje o úspěšně provedené platbě a nové platnosti předplatného.

Import Vašich dokumentů do sejfu

Import pomocí funkce Nahrát soubory

Dokument (smlouva, faktura, lékařská zpráva atd.) v podobě souboru, nebo fotografie uložené ve Vašem mobilním zařízení, nahrajete do aplikace MySafee pomocí ikony Nahrát soubory. Po kliknutí na tuto ikonu se Vám zobrazí nabídka, ze kterého umístění ve Vašem zařízení budete chtít dokument vybrat. Můžete vybírat ze souborů, které máte uloženy v zařízení nebo otevřít fotogalerii a vybrat tak snímek fotoaparátu, který jste si již předem vyfotili.

1obrazek6-12obrazek6-1

Import pomocí funkce Vyfotit

Dokument v listinné podobě můžete jednoduše vyfotit kamerou ve Vašem mobilním zařízení a nahrát do aplikace MySafee pomocí ikony Vyfotit. Po kliknutí na tuto ikonu se Vám aktivuje funkce fotoaparátu na Vašem mobilním zařízení. Díky tomu můžete rychle zachytit požadovaný dokument a uložit snímek fotoaparátu přímo do sejfu.

V případě, že je listinný dokument vícestranný je možné využít funkci Vyfotit další stranu, která se zobrazuje po zachycení prvního snímku vlevo dole.

Pokud je potřeba upravit čitelnost na vyfoceném dokumentu, můžete využít funkci Upravit, díky které budete moci upravit parametry snímku jako je jas, kontrast, atd… Tato funkce se zobrazuje po zachycení snímku, ve spodní části obrazovky.

Správnou orientaci pořízeného snímku dokumentu můžete upravit pomocí funkce Otočit, jejíž ikona je umístěna po zachycení snímku ve spodní části obrazovky.

1obrazek6-22obrazek6-2

Zařazení dokumentů

Dalším krokem po výběru souboru či pořízení fotografie je, vybrat jeho umístění v sejfu. Zařadit Dokument do struktury sejfu můžete přímo v mobilní aplikaci. Dokument je možné rovnou uložit také do Zamčené schránky. V případě, že v mobilní aplikaci nevyberete specifické umístění nově pořízeného Dokumentu, můžete si jej zařadit později pomocí webové aplikace v internetovém prohlížeči Vašeho počítače. Dokument pak najdete v importní části webové aplikace.

Postup pro zařazení dokumentu do struktury sejfuPokud máte v aplikaci aktuálně otevřený Box do kterého chcete importovat dokumenty, stačí použít ikony Vyfotit nebo Nahrát soubory. V dalším kroku zvolte Aktuální umístění.

1obrazek6-32obrazek6-3

Důležité: Pokud před zahájením nahrávání souboru/pořízení fotografie nebudete mít v aplikaci zobrazen obsah konkrétního Boxu, možnost umístění Aktuální box nebude zpřístupněna.

Nahrané dokumentyPo nahrání nového Dokumentu (bez definovaného umístění) do vašeho sejfu, se nezařazené Dokumenty zobrazí v části Nahrané dokumenty. S dokumenty, které jsou v této části umístěny můžete pracovat stejně jako s již zařazenými. Pro větší přehlednost úložiště Vám ale doporučujeme Dokumenty co nejdříve zařadit. Zařadit dokumenty z tohoto umístění lze pouze pomocí webové aplikace MySafee.

3obrazek6-3

Sdílení Vašich dokumentů ze sejfu

Sdílení dokumentů

Své Dokumenty můžete kdykoliv sdílet jak z Vašeho počítače, tak z Vašeho mobilního zařízení. Sdílení Dokumentů je stejně jednoduché jako jejich import. U Vámi vybraných Dokumentů klikněte na ikonu Přidat ke sdílení. Přejděte na Dokončení sdílení dokumentů, odkud lze Dokumenty uložit do mobilního zařízení nebo odeslat emailem nebo pomocí jiné Vámi preferované komunikační platformy.

1obrazek7-12obrazek7-1

Dokončit sdílení

Funkce Dokončit sdílení se Vám bude zobrazovat až v okamžiku přidání jednoho nebo více dokumentů ke sdílení. Ikona této funkce je „plující“ a můžete tak jejím přetažením změnit její umístění na obrazovce Vašeho zařízení. Kopie vybraných Dokumentů ke sdílení se řadí v této části. Vyberte ze systémové nabídky vašeho zařízení, komu a jakým způsobem mají být dokumenty doručeny. Dokumenty lze také uložit do Vašeho mobilního zařízení. Po úspěšném odeslání nebo stažení bude (již sdílený) Dokument odebrán z části pro sdílení. Tlačítkem Zrušit vlevo nahoře vymažete seznam vybraných dokumentů pro sdílení.

Odebrání dokumentů ze sdílení

V případě, že přidáte do části sejfu pro sdílení Dokument, který sdílet nechcete, postačí kliknout na ikonu Dokumentu a použít funkci Odebrat z výběru. Odebráním Dokumentu ze sdílení se dokument nevymaže z Vašeho úložiště.

1obrazek7-32obrazek7-3

Zamčená schránka

Zamčená schránka je prostor pro ukládání Dokumentů, u kterých chcete zvolit jejich zvýšenou ochranu pomocí dalšího přístupového hesla. (vhodné např. v případě sdílení přístupu do vašeho sejfu s třetími osobami)

Bezpečnostní upozornění: Při aktivaci Zamčené schránky si volíte své vlastní heslo umožňující vstup do této části digitálního sejfu. Zvolené heslo by mělo být odlišné od vstupního hesla do vašeho digitálního sejfu.

1obrazek8-02obrazek8-0

Důležitá upozornění

Obsah digitálního sejfu představuje Vaše vlastnictví. Provozovatel aplikace nemá do sejfu přístup. Z tohoto důvodu ani neodpovídá za obsah Vámi uložených Dokumentů. Z důvodu bezpečnosti apelujeme na uživatele, aby nenechávali svůj digitální sejf otevřený. Při delší nečinnosti se digitální sejf z bezpečnostních důvodů sám uzamkne. Na jeho uzamčení budete včas upozorněni. Aplikace MySafee Vám bude zasílat i informace o všech přístupech do vašeho digitálního sejfu. Výrazně Vás upozorní na jakýkoliv pokus otevřít Váš digitální sejf pomocí nesprávně zadaného hesla. Osoba, která použije v mobilní aplikaci nesprávné vstupní heslo, bude obrazově identifikována a její podobiznu uvidíte v sekci Historie logování, po přihlášení do vašeho MySafee. Úroveň zabezpečení digitálního sejfu MySafee odpovídá nejmodernějším bezpečnostním standardům. Využívá prvky bankovní identity a národní identitní autority. Apelujeme tedy na ochranu a odpovídající sílu Vámi zvolených přístupových hesel a dalších přístupových prostředků do vašeho MySafee tak, abyste byli schopni eliminovat jakékoliv pokusy o případný neoprávněný vstup do Vašeho digitálního sejfu.

FAQ

Jak postupovat při ztrátě hesla k sejfu?
Heslo můžete obnovit kliknutím na odkaz "Zapomenuté heslo" na přihlašovací stránce a podle pokynů zaslaných na váš e-mail.

Kolikrát mohu zadat nesprávné heslo?
Nesprávné heslo můžete k jednotlivému účtu zkusit 5x, poté bude přihlašování zablokováno na 5 minut.

Co je zakázáno ukládat do MySafee?
Do vašeho digitálního trezoru je zakázáno ukládat jakékoliv dokumenty související s rasovými nebo nábožensky nesnášenlivými texty, dále pak dokumenty obsahující jakékoliv souvislosti s dětskou pornografií a jiné dokumenty, jejichž ukládání a rozšiřování se považuje za trestné podle zákonodárství státu klienta.

Mohu používat MySafee jako rodinný sejf s vícenásobnými přístupy?
Ano. Je na rozhodnutí každého uživatele kolika osobám umožní přístup do svého digitálního sejfu. Uživatel se může rozhodnout, zda přístup umožní pouze do sejfové části digitálního sejfu nebo i do Tajné schránky uvnitř digitálního sejfu.

Z kolika mobilních zařízení mohu vstupovat do svého sejfu?
Uživatel nemá omezený počet mobilních zařízení, z nichž může vstupovat do svého digitálního sejfu.

Kdy a za jakých podmínek dojde k roztavení digitálního sejfu?
Při nezaplacení předplatného do 1 měsíce po vypršení. Dále pokud si uživatel sejf roztaví sám přes záložku nastavení v aplikaci.

nahoru