JAK SLUŽBA
MySafee FUNGUJE

Digitální sejf MySafee je obdobou pevně zabudovaného trezoru nebo bankovní bezpečnostní schránky. Je však přizpůsoben 21. století a představuje plně digitalizované úložiště Vašich dokumentů, ke kterým máte vždy přístup přes internet, ať jste kdekoliv. To, co si do MySafee uložíte, můžete vzdáleným přístupem exportovat či upravovat podle Vašich potřeb. Odkudkoliv si uložíte nově pořízené dokumenty do svého digitálního sejfu. Vše se provádí intuitivně, srozumitelně s využitím národního jazyka a grafické nápovědy.

 

Pro bližší seznámení s MySafee klikněte na

Výhody


Tři snadné kroky k bezpečné správě Vašich dokumentů

Hledáte neustále lékařské zprávy, účtenky nebo třeba vysvědčení? Díky MySafee máte všechny své dokumenty bezpečně na jednom místě, dostupné kdykoliv z počítače i z mobilu.


Vybrat

1.
Vyberte si plán

Pokud Vás VÝHODY aplikace MySafee přesvědčily, že digitální sejf je produktem pro Vás, můžete si zvolit jednu ze dvou plnohodnotných verzí aplikace MySafee. Pokud ještě nejste rozhodnuti stát se majitelem digitálního MySafee v jeho plném rozsahu, máte možnost zvolit si na zkušební dobu 60 dnů bezplatnou verzi MySafee FREE a přesvědčit se, že všechny VÝHODY jsou pro Vás skutečným přínosem.


Verze MySafee
Představuje základní plnohodnotnou verzi aplikace. Je určena pro ty z Vás, kteří nemají obavu sdílet na internetu a na sociálních sítí své osobní údaje (byť nelze ověřit, zda skutečné). Tato verze registruje Vaše osobní údaje a sdílí s Vámi Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Verze umožňuje obnovit Vaše zapomenuté heslo a i při jeho ztrátě nepřijdete o možnost vstupu do Vašeho digitálního sejfu. Stejně jako ve všech verzích aplikace MySafee nemáme možnost kontrolovat Vámi uložené dokumenty. Proto apelujeme na uživatele, aby respektovali zákaz ukládání dokumentů s rasistickou tématikou, dětskou pornografií, dokumenty šířícími nenávist vůči jiným osobám a veškeré další dokumenty, jejichž šířením může být naplněna skutková podstata některého trestného činu. Při ukončení užívání digitálního sejfu budete vyzváni k jeho vyklizení hromadným exportem Vámi uložených dokumentů. Nemusíte však mít obavy, neboť i v případě neplacení služby Vám poskytneme 60denní možnost obnovení služby a teprve po uplynutí dalších 60 dnů přistoupíme k likvidaci Vašeho digitálního sejfu. Jeho likvidací dojde ke smazání všech Vámi uložených dokumentů. Věříme však, že se stanete našimi dlouholetými spokojenými zákazníky, kteří budou využívat digitální sejf MySafee.


Verze MySafee CRYPTO
Je modifikací základní verze MySafee a je určena pro ty z Vás, kteří nejsou ochotni poskytnout na internet či sociální sítě jakékoliv své osobní údaje. To ale znamená nemožnost naší vzájemné komunikace. Nemůžeme Vám obnovit zapomenuté heslo, ani Vás upozornit na to, že Vaše předplatné vypršelo. Vše bude plně ve Vaší režii a jedinou nám dostupnou informací nám bude to, zda pro nás digitální trezor, označený pouhou číselnou kombinací bez uvedení vlastníka, má či nemá službu uhrazenou. Pokud dojde k situaci, že služba nebude více než 120 dnů hrazena, nezbyde nám nic jiného než přistoupit k likvidaci takového digitálního sejfu. Na druhé straně Vám tato verze MySafee poskytuje úplnou ochranu Vašeho soukromí, osobní identity a veškeré dispozice s digitálním sejfem podléhají výlučně Vašim dispozicím.


Verze MySafee FREE
Představuje omezenou verzi aplikace poskytovanou nejdéle po dobu 60 dnů. Bezplatná verze umožňuje přechod na vyšší, plnohodnotnou verzi aplikace, a to bez ztráty dokumentů uložených v bezplatné verzi. Při přechodu na plnohodnotnou verzi se doporučuje změnit přístupová hesla a aktivovat Tajnou schránku sejfu, kterou bezplatná verze neumožňuje aktivovat.

screen 1

2.
Uložte své dokumenty

Nahrajte do svého digitálního sejfu tolik dokumentů, kolik potřebujete, a to až do rozsahu 2.000 dokumentů. Veškeré nahrané dokumenty si můžete v MySafee roztřídit a vytvořit si vlastní Mapu sejfu. Správa dokumentů je jednoduchá a intuitivní.


Dokument (smlouva, faktura, lékařská zpráva atd.). ať již v podobě souboru uloženého v počítači, na nosiči dat nebo ve Vašem e-mailu, odešlete do lišty Neroztříděných dokumentů přímo ve Vašem digitálním sejfu. Stejně tak můžete do sejfu odeslat jakýkoliv dokument pořízený prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu nebo jiného mobilního zařízení.


V každém digitálním sejfu jsou přednastaveny čtyři Schránky. Každá Schránka obsahuje přednastavené čtyři Boxy, které se dále člení na Složky. Počet, názvy a rozmístění Schránek a Boxů si může každý uživatel uzpůsobit svým vlastním potřebám. Dokumenty budou označovány jak časovým razítkem, tak možností volby vlastního názvu nebo poznámky k uloženému dokumentu. Vše je doplňováno přehlednými piktogramy a srozumitelnou a jednoduchou navigací uvnitř Vašeho digitálního sejfu.

screen 1

3.
Exportujte

Své dokumenty můžete kdykoliv exportovat jak z Vašeho počítače, tak z Vašeho mobilního zařízení. Export dokumentů je stejně jednoduchý jako jejich import. Dokumenty k exportu vyjmete na dolní exportní lištu, odkud mohou být odeslány na Vámi určenou e-mailovou adresu. Adresář kontaktů si vytvoříte a zůstává uložen v Nastavení. Dokument můžete ze sejfu i přímo vytisknout např. pro potřeby Vašeho ošetřujícího lékaře. Nepotřebné dokumenty můžete buď zlikvidovat v Koši a trvale odstranit nebo je můžete odložit do přednastavené schránky sloužící jako Archiv dokumentů.

screen 1

Nesledujeme Vás

Obsah digitálního sejfu představuje Vaše vlastnictví. Provozovatel aplikace nemá do sejfu přístup. Z tohoto důvodu ani neodpovídá za obsah Vámi uložených dokumentů. Z důvodu bezpečnosti apelujeme na uživatele, aby nenechávali svůj digitální sejf otevřený. Při delší nečinnosti se digitální sejf z bezpečnostních důvodů sám uzamkne. Na jeho uzamčení budete včas upozorněni. Aplikace MySafee Vám bude zasílat i informace o všech přístupech do Vašeho digitálního sejfu. Výrazně Vás upozorní na jakýkoliv pokus otevřít Váš digitální sejf pomocí nesprávně zadaného hesla. Osoba, která použije v mobilní aplikaci nesprávné vstupní heslo, bude obrazově identifikována a její podobiznu uvidíte v souboru přihlášení do Vašeho MySafee. Úroveň zabezpečení digitálního sejfu MySafee odpovídá nejmodernějším bezpečnostním standardům. Využívá prvky bankovní identity a národní identitní autority. Apelujeme tedy na ochranu a odpovídající sílu Vámi zvolených přístupových hesel a dalších přístupových prostředků do Vašeho MySafee tak, abyste byli schopni eliminovat jakékoliv pokusy o případný neoprávněný vstup do Vašeho digitálního sejfu.

Vybrat